Verliesbegeleiding als zelfzorg voor de professional

Als professional in welzijn of zorg, of andere mensgerichte beroepen, krijg je ook met verliezen in het eigen leven te maken.  We hebben zelf ook tijd nodig om afscheid te nemen, te rouwen, betekenis te geven aan wat is gebeurd, om weer open te kunnen staan voor anderen.  Het is prettig als een werkgever daar aandacht voor heeft en je tijd en ruimte gunt.  Niet in alle omstandigheden is dit mogelijk of haalbaar. Aandacht voor je eigen proces en je gedrag als professional zijn  nodig om niet burn-out te raken of te verharden.

Van werk kan ook een helende werking uit gaan, doordat je weer de dingen doet die je altijd graag deed. Bij veranderingen en verlies in de privésfeer kan het werk juist een ankerpunt zijn. Als je in je werk ook geconfronteerd wordt met grote veranderingen, bijv. door de huidige transities, kan het juist extra moeilijk zijn om je plek in het geheel weer te vinden.  

In je werk kun je ook te maken krijgen met (ingrijpende) verliezen van anderen.  De verhalen die mensen je vertellen en de dingen die je meemaakt, kunnen je emotioneel uitputten.  Ook dan is zelfzorg en aandacht voor het eigen functioneren heel belangrijk.

Verlies en werk…

Merk je dat je minder goed functioneert in je werk, door een (recent) geleden verlies?

Komen emoties en verhalen van anderen harder binnen, omdat je zelf nog ‘kwetsbaar’ bent?

Ben je mantelzorger en zoek je naar een goede balans om het vol te houden? 

Werk je harder, om zo geen tijd te hebben voor je eigen gedachten en gevoelens?

Ga je situaties uit de weg om jezelf te beschermen?

 

Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek!

Verliesbegeleiding kan ook aan de orde komen binnen supervisie of coaching. Daarbij is het wel nodig dat de supervisant of coachee kan reflecteren op eigen (werk)ervaringen.  Anders is een traject verliesbegeleiding eerst aan te raden.  Pas in een later stadium kan dan weer gekeken worden hoe zich dit verhoudt tot het beroeps functioneren.