Even voorstellen


Mijn naam is Marli Dannenberg (1965). Het is mijn passie om mensen tot bloei te laten komen. Zowel in het persoonlijk leven als in het werk. Dit heb ik vele jaren mogen doen als maatschappelijk werker en als supervisor en coach. Ik  hoor vaak terug dat ik betrokken ben, invoelend en goed in staat te luisteren.

Door mijn vraagstelling help ik mensen zicht op hun situatie te krijgen, patronen te herkennen en veranderingen in gang te zetten. Ik sluit aan bij datgene waar de ander behoefte aan heeft en zoek samen naar (creatieve) wegen om dit bereiken.

In mijn luisteren naar persoonlijke levensverhalen heb ik oog voor het unieke van de ander, voor de kracht en de kwetsbaarheid. Het werken met mensen die een verlies hebben geleden vind ik heel waardevol omdat verlies de keerzijde is van hechting en verbondenheid. In gesprekken komen vaak essentiële onderwerpen aan de orde. Het raakt aan wat heel dierbaar was, aan (soms onvervulde) verlangens en aan zingevingsvragen en persoonlijk geloof. Mijn professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling is verrijkt door de opleidingen Verlieskunde,  Supervisiekunde, Coaching en Hooggevoeligheidsdeskundige en door doorleefde persoonlijke (verlies)ervaringen.

Methodieken die ik regelmatig inzet zijn o.a.:

  • Verliescirkel (contact maken, hechting, afscheid nemen, rouwen, betekenisgeving)
  • Persoonlijke archiefkast (ordenen van gebeurtenissen / emoties)
  • Transactionele analyse (ouder – volwassene – kind)
  • RET (Rationeel Emotieve Therapie, met aandacht voor de 4 G’s: gebeurtenis, gevoelens, gedachten en gedrag)
  • Narratieve benadering ( het verhaal van de ander leren verstaan, zowel het gezegde als het ongezegde, door werkelijke aandacht en verwondering)
  • Systeembenadering
  • Kernkwadranten (kernkwaliteit, valkuil, uitdaging, allergie)
  • Een taal erbij (werken met poppetjes)
  • De therapeutische spellen "Alle sterren van de hemel" en "Ons bestaan op een bordje"