Supervisie

Als professional in mensgerichte beroepen zet je jezelf in als instrument.  Het is daarom belangrijk zicht te hebben op het eigen functioneren en op situaties die je daarbij persoonlijk raken.  Door hierbij stil te staan en te reflecteren mag je ontdekken welke onderliggende emoties, overtuigingen en aannames sturend en/of belemmerend zijn voor je handelen.

In supervisie leer je, aan de hand van ingebrachte werkervaringen, op een methodische wijze te reflecteren op het eigen handelen, denken en voelen.  Vanuit de erkenning voor wat er is, mag je ontdekken wat er nodig is, wat je wilt leren, veranderen of ontwikkelen.  Zo kun je werken aan persoonlijke en professionele groei en vitaliteit.

Voor wie?

Supervisie is gericht op (aankomende) professionals die werkzaam zijn in mensgerichte beroepen, zoals welzijn en zorg, onderwijs en veiligheid.  

Aanleiding voor een supervisietraject:

Door een nieuwe taak worden andere kanten van jou als persoon aangesproken

Willen ontdekken wat je drijfveren of aannames zijn en hoe die (onbewust) doorwerken in je functioneren

Emotionele uitputting of overbelasting

Verlieservaringen op het werk of in de privésituatie  hebben zijn weerslag op het beroepsmatig functioneren

Behoefte aan reflectie/bezinning om weer te kunnen werken vanuit passie

(Her)registratie als professional bij Registerplein

Voortraject om zelf de opleiding voor supervisor te willen volgenEen supervisietraject bestaat bij voorkeur uit 10 zittingen. Voor elke zitting heeft de supervisant een (schriftelijke) inbreng/werkervaring  en wordt achteraf een reflectieverslag gemaakt.