Coaching

Coaching is een  individuele begeleidingsvorm, waarbij je gedurende een periode begeleid wordt bij het zetten van concrete, bewuste stappen in werk en persoonlijk leven.

Heb jij een duidelijk doel waaraan je wilt werken, dan is een coaching traject wat voor jou.

Op een oplossings- en resultaatgerichte wijze mag je aan de slag gaan, gericht op het doel wat jij wilt behalen. Of  het nu gaat om hele functionele werkvragen, het versterken van competenties,  of om meer diepere zingevingsvragen of wat daar tussen in zit;  je zult merken dat aandacht, bewustwording  en inzicht je helpen  om te ontdekken wat je te doen staat!

Eerdere positieve ervaringen kunnen vaak bijdragen aan de oplossing, door te ontdekken welke kwaliteiten je daar had ingezet om tot het gewenst resultaat te komen. Het herkennen, benoemen en inzetten van kernkwaliteiten helpt om veranderingen te verankeren en mensen in hun flow te brengen.

Soms is het nodig meer aandacht te hebben voor de belemmeringen die iemand ervaart om zijn of haar doel te bereiken. Ik wil de ander prikkelen en uitdagen die belemmeringen onder ogen te zien en er mee aan de slag te gaan. Ik bied daarvoor een veilige context, vanuit oprechte betrokkenheid en warme belangstelling.  In mijn luisteren naar persoonlijke verhalen heb ik oog voor het unieke van de ander, voor de kracht en de kwetsbaarheid.  Bepaalde gebeurtenissen uit het verleden kunnen doorwerken in het huidige functioneren. Erkenning en bewustwording kan de eigen kracht weer aanboren om er nieuwe betekenis aan te geven en tot verandering te komen. Op die manier wordt er weer een verbinding gelegd tussen verleden, heden en toekomst.

Voorbeelden van coaching doelen kunnen zijn:

Op assertieve wijze grenzen leren aangeven

Zelfvertrouwen versterken

inzicht krijgen in effect van eigen gedrag

Duidelijker leren communiceren

Beter leren samenwerken en elkaars kwaliteiten benutten

Hooggevoeligheid niet meer als last ervaren, maar als kracht

 

Een coachingstraject bestaat meestal uit 5 – 10 gesprekken.

Coach bij UWV-Werkfit traject:

Je kunt bij mij ook een UWV-werkfit traject volgen als je weer wilt re-integreren op de arbeidsmarkt en hebt ontdekt dat hooggevoeligheid een grote rol speelt in je leven.  Wil je hooggevoeligheid bij jezelf meer leren herkennen, erkennen en daar praktisch mee om leren gaan? Samen werken we aan persoonlijke effectiviteit en onderzoeken we welke plek op de arbeidsmarkt bij jou past. 

Als je HSP bent en momenteel een WIA, Wajong of ZW uitkering krijgt, kun je hier gebruik van maken. (Ook als je een WW-uitkering krijgt, omdat je minder dan 35% in de WIA zit)

Neem gerust contact op, of neem een kijkje op de site van www.hooggevoeligheelgewoon.nl