Coaching

Coaching is een  individuele begeleidingsvorm, waarbij je gedurende een periode begeleid wordt bij het zetten van concrete, bewuste stappen in werk en persoonlijk leven.

Heb jij een duidelijk doel waaraan je wilt werken, dan is een coaching traject wat voor jou.

Op een oplossings- en resultaatgerichte wijze mag je aan de slag gaan, gericht op het doel wat jij wilt behalen. Of  het nu gaat om hele functionele werkvragen, het versterken van competenties,  of om meer diepere zingevingsvragen of wat daar tussen in zit;  je zult merken dat aandacht, bewustwording  en inzicht je helpen  om te ontdekken wat je te doen staat!

Eerdere positieve ervaringen kunnen vaak bijdragen aan de oplossing, door te ontdekken welke kwaliteiten je daar had ingezet om tot het gewenst resultaat te komen. Het herkennen, benoemen en inzetten van kernkwaliteiten helpt om veranderingen te verankeren en mensen in hun flow te brengen.

Soms is het nodig meer aandacht te hebben voor de belemmeringen die iemand ervaart om zijn of haar doel te bereiken. Ik wil de ander prikkelen en uitdagen die belemmeringen onder ogen te zien en er mee aan de slag te gaan. Ik bied daarvoor een veilige context, vanuit oprechte betrokkenheid en warme belangstelling.  In mijn luisteren naar persoonlijke verhalen heb ik oog voor het unieke van de ander, voor de kracht en de kwetsbaarheid.  Bepaalde gebeurtenissen uit het verleden kunnen doorwerken in het huidige functioneren. Erkenning en bewustwording kan de eigen kracht weer aanboren om er nieuwe betekenis aan te geven en tot verandering te komen. Op die manier wordt er weer een verbinding gelegd tussen verleden, heden en toekomst.

Voorbeelden van coaching doelen kunnen zijn:

Op assertieve wijze grenzen leren aangeven

Zelfvertrouwen versterken

inzicht krijgen in effect van eigen gedrag

Duidelijker leren communiceren

Beter leren samenwerken en elkaars kwaliteiten benutten

Hooggevoeligheid niet meer als last ervaren, maar als kracht

 

Een coachingstraject bestaat meestal uit 5 – 10 gesprekken.

Coach bij Hooggevoelig heel gewoon:

Ik ben verbonden aan Hooggevoelig heel gewoon. Dit bedrijf is al ruim 10 jaar de deskundige op het gebied van hooggevoeligheid en biedt onder andere coaching en re-integratie begeleiding aan door het hele land. Samen met mijn collega coaches maak ik deel uit van het landelijk dekkende netwerk. In de coaching combineer ik het geleerde uit de Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige die ik volgde, met mijn kennis en ervaring in. Voor UWV doen we binnen de re-integratiediensten de Werkfit, Modulaire en Naar Werk trajecten. Voor andere werkgevers en bedrijven doen we trajecten op maat, op basis van offertes. Welke situatie voor jou ook van toepassing is, je kunt contact opnemen met Hooggevoelig heel gewoon en dan stemmen zij verder af, bijvoorbeeld ook met het UWV of je werkgever. Als je kunt starten, plannen we eerst een vrijblijvend klikgesprek in om kennis te maken en te kijken of het klikt. Heb je vragen? Laat het me weten of neem contact op met info@hooggevoeligheelgewoon.nl of bel naar 0570643053.